• ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ใหม่
  • อ่าน/เขียนแบบเรียลไทม์
  • สมัครสมาชิกผู้ใช้ในหัวข้อการแจ้งเตือน
  • บันทึกเหตุการณ์ Analytics ที่กำหนดเอง
  • บันทึกภาพไปยัง Cloud Storage