• אימות משתמש חדש
  • לקרוא / לכתוב בזמן אמת
  • הרשמה משתמש לנושא התראות
  • רשום אירוע Analytics מותאם אישית
  • שמור תמונה באחסון ענן