• Uwierzytelnij nowego użytkownika
  • Czytaj/pisz w czasie rzeczywistym
  • Zapisz użytkownika do tematu powiadomienia
  • Zaloguj niestandardowe zdarzenie Analytics
  • Zapisz obraz w Cloud Storage